Bakgrundsbild

Stadsutveckling som gör skillnad.

Sedan 2016 har vi haft förmånen att arbeta med både svenska och internationella bolag som vill stärka sin position i Stockholm och Sverige. Vi är den ledande rådgivaren för alla som vill vara en del av staden som växer och utvecklas.

 

Vi tror på långsiktiga relationer. Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi fram strategier för att nå uppsatta affärsmål, kunna navigera i det politiska landskapet och överbygga kommunikativa utmaningar längs vägen.

Varumärkesanalyser

Strategiutveckling

Politisk analys

Varumärkesanalyser

Strategiutveckling

Politisk analys

Public Affairs

Kommunikationsplaner

Etableringsstudier

Public Affairs

Kommunikationsplaner

Etableringsstudier

Profilering

Varumärkesförflyttning

Krishantering

Profilering

Varumärkesförflyttning

Krishanteringar

Public affairs handlar om att förstå och analysera samhällsfrågor och påverka politiska beslut i en riktning som gynnar affären och förbättrar förutsättningarna för den egna verksamheten.

 

Vi har lång erfarenhet och beprövade arbetsmetoder som hjälper våra uppdragsgivare att fokusera och systematisera sitt public affairs-arbete och nå sina mål. Genom en genomtänkt strategi och aktivitetsplan åstadkommer vi förändring, kommer med förslag på lösningar och bidrar till en positiv stadsutveckling.

Mikael Söderlund

VD & grundare

 

Mikael, grundare av Sthlm Urban Advisors, har över ett decenniums erfarenhet som rådgivare inom fastighets- och byggsektorn. Han var partner på Kreab mellan 2009 och 2016 och har även en framstående politisk karriär, inklusive tio år som borgarråd i Stockholms stad samt flera olika förtroendeuppdrag inom Moderaterna. Mikael har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet.

Ingela Lindh

Senior rådgivare

 

Ingela, vår arbetande styrelseordförande och utbildad arkitekt vid Kungliga tekniska högskolan, har en framstående karriär i Stockholms stad, från borgarrådssekreterare till stadsdirektör. Med gedigen expertis inom stadsbyggnad och stadsutveckling engagerar hon sig både i Stockholms stad och som representant i flera regionala nätverk, inte minst genom Stockholms- och Sverigeförhandlingen.

Cecilia Elovsson

Byråchef

 

Cecilia, byråchef på Sthlm Urban Advisors, har över 10 års erfarenhet av stadsutvecklingsfrågor. Senast i rollen som kommunikationschef i Stockholms stad på finasroteln och dessförinnan public affairs ansvarig på AMF Fastigheter. Cecilia inledde sin karriär hos kommunikationsrådgivaren Kreab, och har en fil. mag i statsvetenskap och kommunikation från Uppsala universitet och IEP i Bordeaux.

Dante Ljung

Juniorkonsult & analytiker

 

Dante är juniorkonsult och analytiker hos Sthlm Urban Advisors. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap från Umeå universitet och har fortsatt sina studier på avancerad nivå vid Uppsala universitet. Med inriktning på politisk analys och en passion för amerikansk politik och historia tillför han mångsidighet och insiktsfullhet till teamet, vilket gör honom till en värdefull resurs med en stark strategisk syn.

Mark Bergkvist

Copywriter & projektledare

 

Mark är en nyckelperson hos Sthlm Urban Advisors, med kompetens inom copywriting, projektledning och office management. Med en copywriting-examen från Forsbergs skola och marknadskommunikations- och PR-studier vid Stockholms universitet, kombinerar Mark kreativitet med strategisk skicklighet. Hans erfarenhet inkluderar både reklam och redaktionellt arbete, senast hos The Forumist Magazine.

Joakim Bergquist

Planeringsarkitekt 

 

Joakim finns hos oss genom vårt samarbete med UrbanWorks. Han är planeringsarkitekt med fokus på hållbara och innovativa system och fördjupar sig gärna inom samhällstrender och värderingsförändringar som påverkar både stad och landsbygd. Han medverkar ofta som rådgivare, arbets- och processledare och förslagsställande arkitekt.

Robin Irberger

Trainee 

 

Robin, vår trainee, har erfarenhet som styrelsesekreterare och kursledare hos Moderaterna i Stockholms stad och region. Han studerar företagsekonomi vid Stockholms universitet med fokus på finansiering och ska snart studera vid National University of Singapore. Tidigare har han studerat global diplomati vid Sciences Po i Paris.

 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig.

Sthlmm Urban Advisors logotyp