Vi gör

Sthlm Urban Advisors grundades 2016 med en vision om att vara den ledande strategiska rådgivaren för alla aktörer som vill vara en del av en växande Stockholmsregion. Sedan dess har vi haft förmånen att arbeta med många både svenska och internationella bolag som delar vår passion för Stockholm och som vill stärka sin position här. Tillsammans med dem bidrar vi till att göra regionen ännu starkare. Inte minst gör vi detta genom att arbeta fram strategier för att navigera ett ofta snårigt landskap. Detta brinner vi för och det är kärnan i vad Sthlm Urban Advisors hjälper våra uppdragsgivare med.

Vi är övertygade om att en framgångsrik strategi vilar på en väl genomarbetad analys. Insikter om bolagets nuvarande position och hur målgrupperna politiker och tjänstemän uppfattar bolaget tror vi är helt avgörande för att kunna bli en framgångsrik aktör. Vi har genom åren utarbetat en egen metodik för att med bas i vårt breda nätverk få fram kvalitativa och kvantitativa data till våra uppdragsgivare över hur deras varumärke och verksamhet uppfattas. Utifrån en solid analys stöttar vi med att ta fram strategier och aktivitetsplaner för att nå högt uppsatta affärsmål.

Tjänster

Sthlm Urban Advisors erbjuder rådgivning inom strategisk kommunikation och public affairs. Vi kombinerar lång erfarenhet från politik och förvaltning med djup kunskap om hur man bygger starka och motståndskraftiga varumärken. Det är i just denna skärningspunkt som vår expertis ligger.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att nå framgång i alltifrån komplicerade detaljplaneprocesser till ompositioneringar och varumärkesförflyttningar. Våra kunder återfinns inom en rad olika branscher såsom bostäder, samhällsfastigheter, dagligvaruhandel, besöksnäring och drivmedel. Det som förenar alla uppdragen är just behovet av att förstå och navigera rätt med sitt varumärke i en politisk miljö.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med bland annat:

  • Varumärkesanalyser
  • Strategiutveckling
  • Analyser av politiska frågor och förutsättningar
  • Public Affairs – strategier
  • Kommunikationsplaner
  • Etableringsstudier
  • Profilering av bolagsföreträdare i viktiga målgrupper
  • Positionsförflyttning av varumärken
  • Krishantering